Verleende vergunning en Apv en bijzondere wetten aan Stichting Oranje Fonds

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
09-09-2015
Kaart behorende bij: Verleende vergunning en Apv en bijzondere wetten aan Stichting Oranje Fonds Verleende vergunningen Apv en bijzondere wetten Op grond van artikel 5:13 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Losser is de volgende vergunning verleend aan:

Beschrijving

  • Stichting Oranje Fonds, postbus 90, 3500 AB in Utrecht voor het houden van een collecte in de periode van 16 mei 2016 tot en met 21 mei 2016.
    Datum bekendmaking 17 augustus 2015.

Procedure

 Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.