Verleende vergunning en Apv en bijzondere wetten aan Muziekvereniging Kunst en Strijd

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
09-09-2015
Kaart behorende bij: Verleende vergunning en Apv en bijzondere wetten aan Muziekvereniging Kunst en Strijd Verleende vergunningen Apv en bijzondere wetten Op grond van artikel 3 van de Wet op de kansspelen is de volgende vergunning verleend aan:

Beschrijving

  • Muziekvereniging Kunst en Strijd, Meidoornstraat 28, 7581 XK in Losser  het houden van een kansspel in de vorm van een loterij tijdens de Jubileumdag van Muziekvereniging Kunst en Strijd op 19 september 2015 in het centrum van Losser.

Datum bekendmaking 27 augustus 2015.

Procedure

 Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.