Verleende vergunning en Apv en bijzondere wetten aan Muziekvereniging Concordia

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
09-09-2015
Kaart behorende bij: Verleende vergunning en Apv en bijzondere wetten aan Muziekvereniging Concordia  Op grond van artikel 5:13 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Losser is de volgende vergunning verleend aan:

Beschrijving

  • Muziekvereniging Concordia voor het houden van het Jubileumfeest op zaterdag 26 september 2015 van 12.00 uur tot 24.00 uur en zondag 27 september 2015 van 11.00 uur tot 22.00 uur in het clubgebouw en in de tent op de parkeerplaats voor het clubgebouw aan de Hoofdstraat 66a in Overdinkel.

Datum bekendmaking  1 september 2015

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.