Verleende vergunning en Apv en bijzondere wetten aan J.S. in het Veld

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
09-09-2015
Kaart behorende bij: Verleende vergunning en Apv en bijzondere wetten aan J.S. in het Veld Verleende vergunningen Apv en bijzondere wetten Op grond van artikel 5:18 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Losser is de volgende vergunning verleend aan:

Beschrijving

  • J.S. in het Veld voor het innemen van een standplaats tijdens de St. Gerardus Majella bedevaart in Overdinkel voor de verkoop van boterkoek en bakkersartikelen op zondag 18 oktober 2015 van 08.00 uur tot 15.00 uur nabij de kerk aan de Hoofdstraat in Overdinkel

Datum bekendmaking 27 augustus 2015.

Procedure

 Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.