Verleende ontheffing op grond van de Drank- en Horecawet

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
09-09-2015
Kaart behorende bij: Verleende ontheffing op grond van de Drank- en Horecawet  Verleende ontheffing op grond van de Drank- en Horecawet; Op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet is de volgende ontheffing verleend:

Beschrijving

  • Aan de heer M. Padberg voor het schenken van zwak alcoholhoudende dranken tijdens  de Oktoberfeesten op de parkeerplaats bij de Steenfabriek in Losser op de volgende dagen en tijden:

- donderdag 22 oktober 2015 van 19.00 uur tot 0.00 uur; 
- vrijdag 23 oktober 2015 van 19.00 uur tot 1.30 uur; 
- zaterdag 24 oktober 2015 van 13.00 uur tot 1:30 uur; 
- zondag 25 oktober 2015 van 11.00 uur tot 21.00 uur

Datum bekendmaking 28 augustus 2015

Procedure

 Tegen een ontheffing kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift richten aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.