Tijdelijke verkeersmaatregel n.a.v. het openluchtconcert van de Wilmersberg

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
09-09-2015
Kaart behorende bij: Tijdelijke verkeersmaatregel n.a.v. het openluchtconcert van de Wilmersberg  Tijdelijke verkeersmaatregel(en) waardoor de volgende weg(en) is/zijn afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van fietsers:

Beschrijving

  • In verband met het openluchtconcert van de Wilmersberg op 30 augustus 2015 van 14.15 uur tot 17.15 uur:
    de Kruisseltlaan, tussen de Rhododendronlaan en het Lutterkerkpad,

 

Procedure

 Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.