Aanvraag omgevingsvergunning op het perceel Glanerbeekweg 4, 7585 PJ Glane

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7585PJ 4
Publicatiedatum
09-09-2015
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning op het perceel Glanerbeekweg 4, 7585 PJ Glane  AANVRAGEN OM OMGEVINGSVERGUNNINGEN ZIJN INGEDIEND VOOR HET:

Beschrijving

  •      Kandelaberen van 2 wilgen op het perceel Glanerbeekweg 4, 7585 PJ Glane;

Procedure

 Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.