Aanvraag omgevingsvergunning op het perceel Oldenzaalsestraat 151, Kadastraal bekend als LSR00 sectie: A nummer: 7153

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
01-09-2015
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning op het perceel Oldenzaalsestraat 151, Kadastraal bekend als LSR00 sectie: A nummer: 7153  AANVRAAG OM OMGEVINGSVERGUNNING IS INGEDIEND VOOR HET:

Beschrijving

  • kappen van 53 bomen nabij het perceel Oldenzaalsestraat 151, kadastraal bekend als sectie: A nummer: 7153

Procedure

 Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.