Verleende vergunning en Apv en bijzondere wetten bij horecagelegenheden in het centrum van Losser

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
02-09-2015
Einddatum
28-10-2015
Kaart behorende bij: Verleende vergunning en Apv en bijzondere wetten bij horecagelegenheden in het centrum van Losser  Op grond van artikel 2:24 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Losser is de volgende vergunning verleend aan:

Beschrijving

  • Muziekvereniging Kunst en Strijd, Meidoornstraat 28, 7581 XK in Losser.

Voor het organiseren van het evenement ‘Kunst en strijd jubileum dag’ op zaterdag 19 september 2015 van 13.00 uur tot 23.00 uur voor en bij horecagelegenheden in het centrum van Losser.

Datum bekendmaking 21 augustus 2015.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.