Verleende ontheffing op grond van de Drank- en Horecawet;

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
01-09-2015
Kaart behorende bij: Verleende ontheffing op grond van de Drank- en Horecawet;  Op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet is de volgende ontheffing verleend:

Beschrijving

  • Aan R. Kleine voor het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken tijdens het 90-jarig jubileumfeest van Muziekvereniging Concordia op 26 september 2015 van 12.00 uur tot 0.00 uur en op 27 september 2015 van 13.00 uur tot 22.00 uur in de tent op de parkeerplaats voor het clubgebouw in Overdinkel

 

Datum bekendmaking 21 augustus 2015

Procedure

 Tegen een ontheffing kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift richten aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.