Sloopmelding perceel Spinnersweg 59, 7586 CE Overdinkel

Type bekendmaking
sloopvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7586CE 59
Publicatiedatum
02-09-2015
Kaart behorende bij: Sloopmelding perceel Spinnersweg 59, 7586 CE Overdinkel  Op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit 2012 is een sloopmelding ingediend voor het:

Beschrijving

  • Verwijderen van asbest op het perceel Spinnersweg 59, 7586 CE Overdinkel.

    Datum bekendmaking: 21 augustus 2015

Procedure

 Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een ingediende sloopmelding staat geen bezwaar of beroep open. Derden die het niet eens zijn met de sloop, zullen de gemeente moeten verzoeken om handhavend op te treden. Een dergelijk verzoek zal moeten zijn gebaseerd op de (vermeende) overtredingen van voorschriften uit het Bouwbesluit 2012.