Buiten behangeling gelaten aanvraag op de percelen gelegen nabij de Fleuerweg en nabij de Drielandweg.

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
afgewezen
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
02-09-2015
Kaart behorende bij: Buiten behangeling gelaten aanvraag op de percelen gelegen nabij de Fleuerweg en nabij de Drielandweg.  BESLUIT OMGEVINGSRECHT: Het college van Burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:

Beschrijving

  • Een aanvraag om omgevingsvergunning buiten behandeling te stellen voor het uitvoeren van diverse werkzaamheden op de  percelen  gelegen  nabij de  Fleuerweg, kadastraal  bekend als  LSR00,  sectie  Q,  met de  kadastrale  nummers  1294, en  1353, en  op de  percelen gelegen nabij  de  Drielandweg  kadastraal  bekend  als  LSR00,  sectie  Q, met de  kadastrale nummers  1291, 1344,  1354,  1355 en  1374  in Overdinkel

Datum  bekendmaking: 25 augustus 2015

Procedure

 Tegen een vergunning kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van verzending van de vergunning of het besluit bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.