Aanvraag omgevingsvergunning op het perceel Postweg 2, 7587 PD De Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587PD 2
Publicatiedatum
01-09-2015
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning op het perceel Postweg 2, 7587 PD De Lutte  AANVRAAG OM OMGEVINGSVERGUNNING IS INGEDIEND VOOR HET:

Beschrijving

  •  bouwen van een schuur en het uitbreiden van een woning op het perceel Postweg 2, 7587 PD De Lutte

Procedure

 Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.