Aanvraag omgevingsvergunning op het perceel Kuisseltlaan 6, 7587 NM De Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587NM 6
Publicatiedatum
01-09-2015
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning op het perceel Kuisseltlaan 6, 7587 NM De Lutte  AANVRAAG OM OMGEVINGSVERGUNNING IS INGEDIEND VOOR HET:

Beschrijving

  •       kappen van 2 bomen op het perceel Kruisseltlaan 6, 7587 NM De Lutte;

Procedure

 Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.