Aanvraag omgevingsvergunning op het perceel Hogeboekelweg 6, 7582 AJ Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7582AJ 6
Publicatiedatum
01-09-2015
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning op het perceel Hogeboekelweg 6, 7582 AJ Losser  AANVRAAG OM OMGEVINGSVERGUNNING IS INGEDIEND VOOR HET:

Beschrijving

  • kappen van een kastanje op het perceel Hogeboekelweg 6, 7582 AJ Losser

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.