Ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied 2013, partiële herziening Luttikhuisweg 1-3 De Lutte

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587MG 1
Publicatiedatum
10-06-2015
Kaart behorende bij: Ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied 2013, partiële herziening Luttikhuisweg 1-3 De Lutte Burgemeester en wethouders van Losser maken bekend dat, met ingang van 10 juni gedurende 6 weken, voor iedereen ter inzage ligt, het ontwerp-bestemmingsplan: Buitengebied 2013, partiĆ«le herziening Luttikhuisweg 1-3 De Lutte.

Beschrijving

Omschrijving plan

Het bestemmingsplan heeft betrekking op wijziging van het bestemmingsvlak ten behoeve van de bouw van twee bedrijfsgebouwen op het perceel Luttikhuisweg 1-3 te De Lutte.

Inzien bestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan kan tot en met 21 juli 2015 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser.
Het plan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook op www.ruimtelijkeplannen.nl worden bekeken.

Bronbestanden

De bronbestanden van de hiervoor genoemde stukken vindt u hier.

 

 


 

 

 

Procedure

Zienswijzen Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen op het ontwerpbestemmingsplan. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de Gemeenteraad van Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de publieksbalie van het gemeentehuis, bereikbaar via telefoonnummer (053) 5377444. Losser, 9 juni 2015

Bijlagen