Tijdelijke verkeersmaatregel tijden het Schuttersfeest in Losser

Type bekendmaking
verkeersbesluit
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581BB 11
Publicatiedatum
08-07-2015
Einddatum
02-09-2015
Kaart behorende bij: Tijdelijke verkeersmaatregel tijden het Schuttersfeest in Losser Tijdelijke verkeersmaatregel waardoor de volgende weg is afgesloten voor alle verkeer: 

Beschrijving

  • In verband met het Schuttersfeest in Losser het parkeerterrein nabij zwembad Brilmansdennen, Bookholtlaan 11, 7581 BB Losser van:
    • vrijdag 17 juli 2015 vanaf 18.00 tot zondagnacht 19 juli 2015 tot 01.00 uur.

Procedure

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.