Ontheffing Drank- en Horecawet tijdens het evenement Muziek onder de bomen op 23 augustus in De Lutte

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
08-07-2015
Einddatum
02-09-2015
Kaart behorende bij: Ontheffing Drank- en Horecawet tijdens het evenement Muziek onder de bomen op 23 augustus in De Lutte Op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet is de volgende ontheffing verleend aan:

Beschrijving

  • de heer D.S. Nijhuis voor het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken tijdens het evenement Muziek onder de bomen op 23 augustus 2015.
    • van 13.00 tot 18.00 uur in de dorpskern van De Lutte.

Datum bekendmaking 1 juli 2015.

Procedure

Tegen een ontheffing kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift richten aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.