Aanvraag omgevingsvergunning Gronausestraat 153 in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581CE 153
Publicatiedatum
08-07-2015
Einddatum
02-09-2015
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Gronausestraat 153 in Losser Een aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het:

Beschrijving

  • het uitbreiden van een dakkapel op het perceel, Gronausestraat 153, 7581 CE Losser.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.