Aanvraag omgevingsvergunning Buckhorst 14 in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581WG 14
Publicatiedatum
08-07-2015
Einddatum
02-09-2015
Een aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het:

Beschrijving

  • wijzigen van de reeds verleende vergunning voor het bouwen van een woonhuis op het perceel Buckhorst 14, 7581 WG Losser.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.