Verleende vergunning op grond van de Drank- en Horecawet tijdens de Hellehondsdagen in De Lutte

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
08-04-2015
Einddatum
03-06-2015
Kaart behorende bij: Verleende vergunning op grond van de Drank- en Horecawet tijdens de Hellehondsdagen in De Lutte Op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet is de volgende Drank- en Horecavergunning verleend aan: 

Beschrijving

  • De heer R.A. Oude Egbrink voor het schenken van zwak alcoholhoudende dranken tijdens de Hellehondsdagen in De Lutte op onderstaande dagen en tijden:
    • vrijdag 26 juni 2015 van 18.00 tot 02.00 uur;
    • zaterdag 27 juni 2015 van 10.00 tot 02.00 uur;
    • zondag 28 juni 2015 van 13.00 tot 21.00 uur.

Datum bekendmaking 26 maart 2015.

Procedure

Tegen een vergunning kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van verzending van de vergunning of het besluit bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser. Tegen een vergunning voorzien van een ² kan een belanghebbende rechtstreeks in beroep gaan bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. U kunt echter alleen in beroep gaan als u een zienswijze naar voren hebt gebracht tegen het ontwerpbesluit. Tijdens de bezwaar-/beroepsprocedure geldt het genomen besluit. Het indienen van een bezwaar-/beroepschrift leidt er niet automatisch toe dat er geen gebruik van de vergunning mag worden gemaakt. U kunt daarom een verzoek om `voorlopige voorziening` indienen bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.