Verleende vergunning Apv voor het organiseren van een sport infomarkt in Losser op vrijdag 17 april 2015

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
08-04-2015
Einddatum
03-06-2015
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv voor het organiseren van een sport infomarkt in Losser op vrijdag 17 april 2015 Op grond van artikel 2:24 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Losser is de volgende vergunning verleend: 

Beschrijving

  • Het organiseren van een sport infomarkt op het Raadhuisplein in Losser op vrijdag 17 april van 17.00 uur tot 21.00 uur.

Datum bekendmaking 19 maart 2015.

Procedure

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.