Verleende vergunning Apv verkoop van perkplanten aan de Braakstraat in Losser op 2 mei 2015

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
08-04-2015
Einddatum
03-06-2015
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv verkoop van perkplanten aan de Braakstraat in Losser op 2 mei 2015 Op grond van artikel 5:18 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Losser is de volgende vergunning verleend:

Beschrijving

  • Het innemen van een standplaats voor de verkoop van perkplanten op het grasveld aan de Braakstraat in Losser op zaterdag 2 mei 2015 van 9.00 uur tot 16.30 uur.

Datum bekendmaking 26 maart 2015.

Procedure

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.