Tijdelijke verkeersmaatregel tijdens Koningsdag in Losser

Type bekendmaking
verkeersbesluit
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
08-04-2015
Einddatum
03-06-2015
Kaart behorende bij: Tijdelijke verkeersmaatregel tijdens Koningsdag in Losser In verband met het houden van Koningsdag worden op maandag 27 april 2015 vanaf 9.00 uur tot 14.00 uur tijdelijke verkeersmaatregelen getroffen waardoor de volgende wegen zijn afgesloten voor alle verkeer met uitzondering van fietsers: 

Beschrijving

  • Raadhuisplein;
  • Raadhuisstraat, tussen St. Maartenstraat en Kerkstraat;
  • Teylerstraat;
  • Kerkstraat, tussen Roberinkstraat en St. Maartenstraat.

Procedure

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.