Ontwerp-bestemmingsplan Beuningen 2015

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7588RG 35
Publicatiedatum
08-04-2015
Kaart behorende bij: Ontwerp-bestemmingsplan Beuningen 2015 Burgemeester en wethouders van Losser maken bekend dat met ingang van 8 april 2015 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage ligt het ontwerp-bestemmingsplan Beuningen 2015.

Beschrijving

Omschrijving plan

Het bestemmingsplan betreft een actualisatie van het bestemmingsplan Beuningen 2004. Het plan is gericht op het regelen van de bestaande functies in het plangebied. In dit bestemmingsplan  zijn de  sinds 2004 doorgevoerde  vrijstellingen en afwijkingen opgenomen met daarnaast enkele  wijzigingen/aanduidingen ( o.a  pastoriewoning in “wonen”, voormalige supermarkt in “wonen” en vergroting van tuinen bij enkele woningen).

Inzien bestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan kan tot en met 20 mei 2015 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Het plan en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook op www.ruimtelijkeplannen.nl worden ingezien.

Bronbestanden

De bronbestanden van de hiervoor genoemde stukken vindt u hier.

 

 

Procedure

Zienswijzen Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen over het ontwerpbestemmingsplan. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de Gemeenteraad van Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de publieksbalie van het gemeentehuis, bereikbaar via telefoonnummer (053) 5377444.

Bijlagen