Inspraak bestemmingsplan Buitengebied 2013, partiële herziening Luttikhuisweg 1-3 , De Lutte.

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587MG 1
Publicatiedatum
08-04-2015
Kaart behorende bij: Inspraak bestemmingsplan Buitengebied 2013, partiële herziening Luttikhuisweg 1-3 , De Lutte. Burgemeester en wethouders van Losser maken bekend dat met ingang van 8 april 2015 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage ligt het voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2013, partiĆ«le herziening Luttikhuisweg 1-3 , De Lutte.

Beschrijving

Omschrijving plan

Het bestemmingsplan heeft betrekking op wijziging van het bestemmingsvlak ten behoeve van  de bouw van twee bedrijfsgebouwen op het perceel Luttikhuisweg 1-3 te De Lutte.

Inzien bestemmingsplan

Het voorontwerpbestemmingsplan kan tot en met 19 mei 2015 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser.
Het plan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook op www.ruimtelijkeplannen.nl worden bekeken.

Bronbestanden

De bronbestanden van de hiervoor genoemde stukken vindt u hier.


 

 

 

 

Procedure

Inspraakreacties Tijdens de inzagetermijn kan door iedereen een inspraakreactie worden ingediend. U heeft de keuze om dat schriftelijk of mondeling te doen. Schriftelijke inspraakreacties kunt u sturen naar het college van burgemeester en wethouders van Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser. Als u uw reactie mondeling kenbaar wilt maken, kunt u contact opnemen met de publieksbalie van het gemeentehuis, bereikbaar via telefoonnummer (053) 5377444.

Bijlagen