Incidentele festiviteit café De Pintelier op vrijdag 10 april

Type bekendmaking
milieu-informatie
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 7581GB 41
Publicatiedatum
08-04-2015
Einddatum
03-06-2015
Kaart behorende bij: Incidentele festiviteit café De Pintelier op vrijdag 10 april Er is een kennisgeving incidentele festiviteit ontvangen van:

Beschrijving

  • De heer L.G. Masselink, voor het ten gehore brengen van live muziek in café De Pintelier, Brinkstraat 41, 7581 GB Losser  op vrijdag 10 april van 12.00 uur tot 01.00 uur.

Procedure

Tijdens deze festiviteit zijn de geluidsnormen welke zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit Milieubeheer niet van toepassing.