Aanvraag omgevingsvergunning Spinnersweg 54 in Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7586CJ 54
Publicatiedatum
08-04-2015
Einddatum
03-06-2015
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Spinnersweg 54 in Overdinkel Aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het: 

Beschrijving

  • Plaatsen van een dak op een veranda op het perceel Spinnersweg 54, 7586 CJ Overdinkel.
     

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.