Aanvraag omgevingsvergunning Spinnekopmolen 14 in De Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587RT 14
Publicatiedatum
08-04-2015
Einddatum
03-06-2015
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Spinnekopmolen 14 in De Lutte Aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het: 

Beschrijving

  • Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening voor het plaatsen van een aanbouw op minder dan 4 meter van de voorgevel op het perceel Spinnekopmolen 14, 7587 RT De Lutte.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.