Aanvraag omgevingsvergunning Invalsweg 9 in Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7586RB 9
Publicatiedatum
08-04-2015
Einddatum
03-06-2015
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Invalsweg 9 in Overdinkel Aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het: 

Beschrijving

  • Kappen van bomen op het perceel Invalsweg 9, 7586 RB Overdinkel.
     

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.