Aanvraag omgevingsvergunning Hanhofweg 29 in De Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587LK 29
Publicatiedatum
08-04-2015
Einddatum
03-06-2015
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Hanhofweg 29 in De Lutte Aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het: 

Beschrijving

  • Gedeeltelijk vernieuwen van een jongveestal op het perceel Hanhofweg 29, 7587 LK De Lutte.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.