verleende vergunning Apv en bijzonderen wetten aan de heren J. Bosma en W. Leusink

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
06-10-2015
Kaart behorende bij: verleende vergunning Apv en bijzonderen wetten aan de heren J. Bosma en W. Leusink  Op grond van artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Losser is de volgende vergunning verleend aan:

Beschrijving

  • De heren J. Bosma en W. Leusink, Postbus 827, 9700 AV Groningen voor het plaatsen van reclameborden ten behoeve van de kermis in Losser.
    Datum bekendmaking 29 september 2015.

Procedure

 Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.