Verleende stookontheffing op het perceel Denekamperstraat 24, 7588 PW Beuningen

Type bekendmaking
overig
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7588PW 24
Publicatiedatum
06-10-2015
Kaart behorende bij: Verleende stookontheffing op het perceel Denekamperstraat 24, 7588 PW Beuningen  Op grond van artikel 10.63, tweede lid van de Wet milieubeheer zijn ontheffingen verleend van het verbod gesteld in artikel 10.2, eerste lid van de Wet milieubeheer. Voor het verbranden van takken en snoeihout tijdens de stookseizoenen in de jaren 2015/2016, 2016/2017 en 2017/2018 voor het volgende perceel gelegen aan de:

Beschrijving

  • Denekamperstraat 24, 7588 PW Beuningen, sectie D, nummer 5097.
    Het stookseizoen loopt van 1 november tot en met 30 april.

Datum bekendmaking 29 september 2015. 

Procedure

 Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.