Aanvraag omgevingsvergunning op het perceel Wilgenkamp 15, 7581 HA Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581HA 15
Publicatiedatum
06-10-2015
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning op het perceel Wilgenkamp 15, 7581 HA Losser AANVRAAG OM OMGEVINGSVERGUNNING IS INGEDIEND VOOR HET:

Beschrijving

  •  wijzigen van de voorgevel van de woning op het perceel Wilgenkamp 15, 7581 HA Losser;

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.