Aanvraag omgevingsvergunning op het perceel Rosmolen 53, 7587 RP De Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587RP 53
Publicatiedatum
06-10-2015
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning op het perceel Rosmolen 53, 7587 RP De Lutte  AANVRAAG OM OMGEVINGSVERGUNNING IS INGEDIEND VOOR HET:

Beschrijving

  •     bouwen van een woning op het perceel Rosmolen 53, 7587 RP De Lutte;

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.