Aanvraag omgevingsvergunning op het perceel Beverborgsweg 10, 7588 PA Beuningen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7588PA 10
Publicatiedatum
06-10-2015
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning op het perceel Beverborgsweg 10, 7588 PA Beuningen AANVRAAG OM OMGEVINGSVERGUNNING IS INGEDIEND VOOR HET:

Beschrijving

  • uitvoeren van werkzaamheden op het perceel Beverborgsweg 10, 7588 PA  Beuningen;

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.