Aanvraag om omgevingsvergunning op het perceel Jan Jansstraat 13, 7582 BG Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7582BG 13
Publicatiedatum
06-10-2015
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning op het perceel Jan Jansstraat 13, 7582 BG Losser  AANVRAAGOM OMGEVINGSVERGUNNING IS INGEDIEND VOOR HET:

Beschrijving

  •      plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van een woning op het perceel Jan Jansstraat 13, 7582 BG Losser;

Procedure

 Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.