Verleende vergunning Apv tijdens Hemelvaart in De Lutte

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7587AA 7
Publicatiedatum
06-05-2015
Einddatum
01-07-2015
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv tijdens Hemelvaart in De Lutte Op grond van artikel 2:24 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Losser is de volgende vergunning verleend: 

Beschrijving

  • Vergunning aan café Zalencentrum De Vereeniging voor het houden van het evenement Hemelvaart live op donderdag 14 mei 2015 van 12.00 uur tot 19.00 uur in het centrum van De Lutte.

Datum bekendmaking 21 april 2015.

Procedure

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.