Tijdelijke verkeersmaatregel tijdens Hemelvaart in De Lutte

Type bekendmaking
verkeersbesluit
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
06-05-2015
Einddatum
01-07-2015
Kaart behorende bij: Tijdelijke verkeersmaatregel tijdens Hemelvaart in De Lutte Tijdelijke verkeersmaatregelen in verband met Hemelvaart live op 14 mei 2015 van 10.00 uur tot 20.00 uur waardoor de volgende wegen zijn afgesloten: 

Beschrijving

  • de Dorpstraat tussen de Plechelmusstraat en pand Dorpstraat nr. 13 in De Lutte;
  • de Irenestraat, tussen Plechelmusstraat en Dorpstraat in De Lutte.

Procedure

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.