Aanvraag omgevingsvergunning Koopsweg 15 in De Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587PL 15
Publicatiedatum
06-05-2015
Einddatum
01-07-2015
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Koopsweg 15 in De Lutte Aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het: 

Beschrijving

  • Werkzaamheden met betrekking tot landinrichting op het perceel Koopsweg 15, 7587 PL De Lutte.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.