Verleende ontheffing Drank- en Horecawet tappunt De Langenkamp tijdens het Bruegheliaans Festijn

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
05-08-2015
Einddatum
30-09-2015
Kaart behorende bij: Verleende ontheffing Drank- en Horecawet tappunt De Langenkamp tijdens het Bruegheliaans Festijn Op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet zijn de volgende ontheffing verleend: 

Beschrijving

  • Aan horecabedrijf Denekamperdijk 59 voor het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken tijdens het Bruegheliaans Festijn 2015 bij het tappunt bij de Langekamp van vrijdag 14 augustus 2015 t/m zondag 16 augustus 2015.

Datum bekendmaking 29 juli 2015
 

Procedure

Tegen een ontheffing kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift richten aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.