Verleende ontheffing Drank- en Horecawet bij de tappunten bij het Café 't Raedthuys enhet Raadhuisplein tijdens het Breugheliaans Festijn

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
05-08-2015
Einddatum
30-09-2015
Kaart behorende bij: Verleende ontheffing Drank- en Horecawet bij de tappunten bij het Café 't Raedthuys enhet Raadhuisplein tijdens het Breugheliaans Festijn Op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet zijn de volgende ontheffing verleend: 

Beschrijving

  • Aan horecabedrijf Café ’t Raedthuys voor het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken tijdens het Bruegheliaans Festijn 2015 bij het terras en tappunt voor Café ’t Raedthuis van vrijdag 14 augustus 2015 t/m zondag 16 augustus 2015 en bij de tappunten bij het Raadhuisplein van donderdag 13 augustus 2015 t/m zondag 16 augustus 2015.

Datum bekendmaking 29 juli 2015

Procedure

Tegen een ontheffing kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift richten aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.