Aanvraag omgevingsvergunning Glanerbrugstraat 14 in Glane

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7585PL 14
Publicatiedatum
05-08-2015
Einddatum
30-09-2015
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Glanerbrugstraat 14 in Glane Aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het: 

Beschrijving

  • bouwen van een bijenstal op het perceel Glanerbrugstraat 14, 7585 PL Glane.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.