Ontwerp-bestemmingsplan Losser Dorp, partiële herziening Irisstraat-Leliestraat in Losser

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581TT 48
Publicatiedatum
04-03-2015
Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Losser maken bekend dat, met ingang van 4 maart 2015 gedurende 6 weken, voor iedereen ter inzage ligt, het ontwerp-bestemmingsplan Losser Dorp, partiƫle herziening Irisstraat-Leliestraat.

Beschrijving

Omschrijving plan

Het ontwerp-bestemmingsplan heeft betrekking op de bouw van nieuwe woningen aan de Irisstraat en Leliestraat in Losser. Die woningen zullen worden gerealiseerd na de gefaseerde sloop van verouderde woningen van vooral woningcorporatie Domijn. Daarnaast ontstaat daarbij de gelegenheid om het openbare gebied op een betere wijze in te richten.

Inzien bestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan kan tot en met 14 april 2015 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser.
Het plan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook op www.ruimtelijkeplannen.nl worden bekeken.

Bronbestanden

De bronbestanden van de hiervoor genoemde stukken vindt u hier.

Procedure

Zienswijzen Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen op het ontwerpbestemmingsplan. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de Gemeenteraad van Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de publieksbalie van het gemeentehuis, bereikbaar via telefoonnummer (053) 5377444. Losser, 3 maart 2015.

Bijlagen