Melding vuurwerkevenement op zaterdag 23 mei 2015

Type bekendmaking
overig
Status
melding
Locatie
Overijssel
Publicatiedatum
04-03-2015
Einddatum
29-04-2015
Door de provincie Overijssel is een melding geaccepteerd voor het ontbranden van consumenten en/of theatervuurwerk aan: 

Beschrijving

  • Dream Fireworks B.V., op zaterdag 23 mei 2015 op de locatie Bookholtlaan 1, 7581 BB Losser. De opbouw vindt plaats van 20.00 uur en het afsteken om 23.45 uur. De stukken liggen ter inzage bij het team Vergunningen van de gemeente Losser.

Procedure

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen het besluit binnen zes weken ingaand op de dag na de datum van verzending van dit besluit bij Gedeputeerde Staten, het team Juridische Zaken, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle.