Activiteitenbesluit op grond van artikel 8.40 van de Wet milieubeheer voor Postweg 14 in De Lutte

Type bekendmaking
milieu-informatie
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 7587PD 14
Publicatiedatum
04-03-2015
Einddatum
29-04-2015
Kaart behorende bij: Activiteitenbesluit op grond van artikel 8.40 van de Wet milieubeheer voor Postweg 14 in De Lutte Er is een meldingsformulier op grond van het Activiteitenbesluit ingevolge artikel 8.40 van de Wet milieubeheer ingediend door: 

Beschrijving

  • Enexis, Hogedruk aansluitset Has/B, Postweg 14, 7587 PD De Lutte.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een ingediende melding staat geen bezwaar of beroep open. De mogelijkheid bestaat deze melding in te zien. U kunt hiervoor tijdens de openingstijden contact opnemen met de afdeling VH.