Aanvraag omgevingsvergunning Leusinkweg 21 in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7582CM 21
Publicatiedatum
04-03-2015
Einddatum
29-04-2015
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Leusinkweg 21 in Losser Een aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het: 

Beschrijving

  • milieuneutraal veranderen van een inrichting op het perceel Leusinkweg 21, 7582 CM Losser.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.