Aanvraag omgevingsvergunning J.S. Bachstraat 20 in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7582EN 20
Publicatiedatum
04-03-2015
Einddatum
29-04-2015
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning J.S. Bachstraat 20 in Losser Een aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het: 

Beschrijving

  • kappen van 1 eik op het perceel J.S. Bachstraat 20. 7582 EN Losser.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.