Verleende vergunning Apv voor het innemen van een standplaats voor de verkoop van perkplanten

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581EZ 2
Publicatiedatum
04-02-2015
Einddatum
01-04-2015
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv voor het innemen van een standplaats voor de verkoop van perkplanten Op grond van artikel 5:18 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Losser is de volgende vergunning verleend: 

Beschrijving

  • Aan Volley ’68 voor het innemen van een standplaats voor de verkoop van perkplanten op het trottoir en parkeerplaatsen aan de Braakstraat (voor nummer 2/27) in Losser op zaterdag 9 mei 2015 van 8.00 uur tot 15.00 uur.

Datum bekendmaking 23 januari 2015.

Procedure

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.