Besluit omgevingsrecht Stroothuizerweg 41 in Beuningen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7588PD 41
Publicatiedatum
04-02-2015
Einddatum
01-04-2015
Kaart behorende bij: Besluit omgevingsrecht Stroothuizerweg 41 in Beuningen Het college van Burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten: 

Beschrijving

  • een milieuvergunning, thans  Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets  (OBM), verleend  onder  nummer  09.0001836,  voor de  inrichting Stroothuizerweg 41, 7588  PD  in Beuningen geheel  in te trekken. Datum bekendmaking 23 januari 2015.

Procedure